DOBBELTKONCERT

Niels Rønsholdt og Jakob Kullberg

De to koncerter skal ses som et offentligt eksperimentarium.

 

Nogle af landets førende musikere improviserer og leger med kompositorisk materiale skabt af komponisten Niels Rønsholdt og cellisten Jakob Kullberg.

 

Niels Rønsholdt har skabt et stort timelangt værk til Kullberg oprindeligt for cello og orkester, som sættes i en ny kontekst i kraft af to forskellige grupper af jazzmusikere der væver sig rundt omkring cellistens spil og sang.

Rønsholdts værk leger i sig selv med forholdet mellem klassisk musik, country, blues og populærmusik.

 

Koncerten byder således på musik med rødder i det iørefaldende som udsættes for en uforudsigelig proces - der vil være en nerve da det er øjeblikkets musik.

 

Kullbergs kompositionsskitser er ligeledes baseret på populærmusik, men bærer præg af fri improvisation som gør det til en forunderlig umiddelbar rejse i noget som på en og samme tid lyder velkendt og fremmed.

 

Alle musikere har store internationale karrierer som gør det til et sjældent og unikt møde.

 

 

Country, som består af to dele på hver ca. 30 minutter, fordeles over to dage for at blive gennemlyst af to vidt forskellige tilgange til materialet repræsenteret ved henholdsvis Kullberg/Rønsholdt sammen med Thou Sonic Friend (22. august) samt kombinationen Rønsholdt/Kullberg/Osgood/Kjærgaard/Westergaard (23. august).

 

Kullbergs nye musikerrolle manifesteres endvidere ved tilføjelsen af færdige sange og skitser fra hans igangværende indspilningsprojekt Persona 7B. Kullbergs kompositioner bevæger sig ligesom Rønsholdts musik stilistisk mellem populærmusik og ny kompositionsmusik, men inddrager desuden fri improvisation. At høre de to gruppers forskellige fortolkninger gør det derfor særligt interessant.

 

 

TAK TIL SPONSORER OG STØTTER:  Lolland Kommune ✴︎ Slots- og Kulturstyrelsen

Web design: Gudrun Krabbe